Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

4bc4cb9a439bd4604ede5ed3e340d5ae_xl


Ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ο νόμος 4469/2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο :

«Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων».

Με το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα ορθολογικής ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων, ταυτόχρονα με όλους τους πιστωτές τους, είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα (διαταγές πληρωμής , ακάλυπτες επιταγές ή συν/κές, απλήρωτα τιμολόγια) είτε για το Δημόσιο (Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π) είτε για Τράπεζες.
Βάζει τον οφειλέτη στο επίκεντρο και θεσπίζει διαδικασίες για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών των βιώσιμων επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Στόχος είναι, μέσω της διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης (κούρεμα) χρεών, να συμβάλλει αφενός στην εξυγίανση των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ξανά και να επιβιώσουν διασφαλίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και αφετέρου στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας.
Ο συντονιστής, αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου, προσκαλεί τους πιστωτές να δηλώσουν αν προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Από αυτό το χρονικό σημείο και όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση, αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη.

Η ψήφιση του νόμου 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, αποτελεί τομή για τη χώρα και θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία.
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων απο 3/8/2017.
Για ενημέρωση, δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολών επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της.