Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Περισσότερα Περισσότερα

Κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Δάνεια με Εγγύηση Δημοσίου 80%

Διαχείριση Προγραμάττων ΕΣΠΑ


 

Η Business Up Solutions είναι μια καινοτόμος εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων & Ιδιωτών , που προσφέρει μια ομπρέλα υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Έχουμε ως στόχο την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας, προσφέροντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, αντιμετωπίζοντας καθημερινά σύνθετες υποθέσεις., σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

  • Αναλαμβάνουμε την αναδιάρθρωση/κούρεμα χρεών των επιχειρήσεων μεσω  του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/2017).
  • Αναλαμβάνουμε την διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  • Συντάσουμε επιχειρηματικά σχέδια (business plans) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση ή συρρίκνωση υπάρχουσας επιχείρησης, για την αναδιάρθρωση δομών και υπηρεσιών καθώς και για την σύσταση νέων επιχειρήσεων.
  • Συντάσουμε μελέτες βιωσιμότητας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για αναδιάρθρωση ή αναχρηματοδότηση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων καθώς και ως μέρος μιας συνολικής παρουσίασης σε επενδυτές .
  • Εκπονούμε εξειδικευμένες μελέτες/εκθέσεις τραπεζικών συμβάσεων επιχειρηματικών δανείων και δανείων προς ιδιώτες , εστιάζοντας σε παράνομες και παράτυπες χρεώσεις των τραπεζών , οι οποίες χρησιμοποιούνται απο τους δικηγόρους για την προστασία περιουσιακών στοιχείων μέσω της διαδικασίας της αναστολής και ανακοπής διαταγών πληρωμής και πλειστηριασμών .
  • Παρέχουμε υπηρεσίες Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ( ISO ).

 

Συντονιστής Ομάδας
Ευθύμιος  Αγωγιάτης

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος / τ. Ανώτερο Τραπεζικό Στέλεχος
Κ : 697 46 52 061